مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

اگر شما یک زن هستید خدا صبرتان دهد
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: عشق نامه ،دل نامه

یه زن زندگی سختی داره.

یه زن وقتی از خواب بیدار می شه که همه خوابند.

یه زن وقتی سوار تاکسی می شه باید مواظب آقای کنارش باشه.

یه زن وقتی می ره سرکار باید مواظب رفتار آقای همکارش باشه.

یه زن وقتی آمد خونه باید به فکر آقای خانه باشه.

یه زن وقتی شب شد و با آقای خانه تنها شد و خواست دردودل کنه اگر از ایشان تعریف

 کنه که آقا بادی در دماغ انداخته ومی فرمایند خیلی ممنون که قدر کارهای بزرگ منو

می دونید..

امااگر این دردودل به ضرر آقای خانه باشه که بیچاره خانم خانه مجبور می شه اعتراف

 کنه که چون خسته بوده یه چیزی گفته وشما به دل نگیر.

یه زن بعد از این که با آقای خانه دردودل کرد و اصلا هم سبک نشد وقتی همه خواب

هستند تازه می ره گریه می کنه .

اگر شما یک زن هستید خدا صبرتان دهد  .

ناراحتگریهگریهگریه ناراحت