مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

ه من بادنیستم ، دیوارنیستم ، نقشی درون آینه سرد نیستم
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نویسندگان ،آزادی نامه

ستــــــــــــــــــــــــاره دور

تصویر ها در آینه ها نعره می کشند:
ما را ز چارچوب طلایی رها کنید
ما درجهان خویشتن آزاد بوده ایم

دیوارهای کور کهن ناله می کنند :
ما را چرا به خاک اسارت نشانده اید؟
ماخشت ها به خامی خود شاد بوده ایم
تک تک ستارگان ، همه باچشم های تر
دامان باد رابه تضرع گرفته اند
کای باد ! ما ز روز ازل این نبوده ایم .
ما اشک هایی از پی فریاد بوده ایم

غافل ، که باد نیز عنان شکیب خویش
دیری است کز نهیب غم از دست داده است
گوید که ما به گوش جهان باد بوده ایم!

 
 من بادنیستم
اماهمیشه تشنه فریاد بوده ام
دیوارنیستم
اما اسیر پنجه بیداد بوده ام
نقشی درون آینه سرد نیستم
زیرا هرآنچه هستم ، بی درد نیستم
اینان به ناله ، آتش درد نهفته را
خاموش می کنند وفراموش می کنند
اما من آن ستاره دورم که آب ها
خونابه های چشم مرا نوش می کنند  

                                 نادر نادرپور

...............................................................................................................

لطفا پست (بر اساس گزارش رسمی )از وبلاگ آقای مسعودبهنود را بخوانید.

http://behnoud-blog.blogspot.com/2010/04/blog-post_13.html