مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

شاید یادداشتی بر نوشته فرید صلواتی باشد
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: آزادی نامه

بیماری بی خیالی

هفته قبل آقای فرید صلواتی پستی رادروبلاگ گذاشتند .با عنوان(سوسن خانم ...)متن زیبایی بود ومن برعکس بعضی خوانندگان این پست اصلا اعتقادندارم که نویسنده دچار نا امیدی شده یا تنوع سلیقه هارا درنظر نگرفته است .

برعکس من معتقدم موسیقی باید یکی از مهمترین مشغولیات فکری ما باشد زیرا که موسیقی یکی از ارکان مهم فرهنگ است واگر فرهنگ سازی از اهداف اصلی ماباشد نباید از چنین مسئله ایی به سادگی گذرکرد .
به نظر می رسد موسیقی کاذبی که در حال  حاضر درایران فراگیر شده اهدافی بزرگتر  را دنبال می کند .
موسیقی که نجابت کلام را از بین می برد مانند اعتیاد مضر است .
همان طور که اعتیادفرد مبتلا رااز دغدغه های محیط اطراف دورمی کند به نظر من هرآنچه ذهن رادر جهت توهم زایی وبی خیالی سوق دهد خطر آفرین است .
به نظر می رسد همان طور که اعتیاد وموسیقی کاذب جامعه را تهدید می کند تلویزیون هم درهمین راه است  در سال های اخیر اکثر برنامه های تلویزیونی هم تنها انعکاس دهنده غم ها وافسردگی ها شده اند گویی در این جا نه اتفاق خوبی می افتد نه کسی کار خوبی انجام می دهد  وهمه این ها تاثیر ناخودآگاهی براندیشه مادارد.
امیدوارم درنظر بگیرید که یک فرد معتاد ،یک فرد افسرده  وناامید وغمگین ویا حتی کسی که به خوشگذرانی کاذب انس گرفته برای هیچ کس هیچ خطری ندارد .بی خیال محیط اطراف تنها توهمی از زندگی است .
شاید بهتر است ماهم گاهی خودمان را فیلتر کنیم مبادا که به این بیماری فراگیر مبتلا شویم ... بیماری بی خیالی