مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

لذت عشق
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: عشق نامه

لذت زندگی دراین است که ازهم بپرسیم تو چه دوست می داری

تابرایت فراهم کنم.