مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

آباد باش ای ایـــران ، آزادباش ای ایــــران
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: آزادی نامه

آباد باش ای ایــــــــــران

آزاد باش ای ایــــــــــران

ازما فرزندان خود

دلشاد باش ای ایــــــــــران