مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

دلتنگی های من
ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

شاید گریه  حالم را بهتر کنه