مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

فقط خـــــــــــدا
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: خدا

خــــــــــــــــــــدا

......................

........................