مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

مانند آفتاب
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: شادی نامه

احساسی تازه در من سر زده است مانند آفتاب که صبح را از سر دیوار به خانه می آورد

وقتی کودک بودم در گوش من زمزمه کرده اند.

 

آن قدر تکرار کردم که سرلوحه زندگی ام شد وبا صدای بلند خواندم .

نمی خواهم ناامید باشم من از ناامیدی وعجز بیزارم ، هنوز هم به آوازی رسا تکرار می کنم .

من به آنچه می بینم ایمانی ندارم ، به آنچه تو می گویی عشق می ورزم .