مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

دردل من کنجی است
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: دل نامه

هرکس رادردل کنجی است که باخود خلوت می کند.دردل من هم کنجی

 است.درخلوت آن کنج به هرکس بخواهم محبت می کنم،به هرکس بخواهم

ناسزا می گویم وهرگاه که دلم طاقت نیاورد آرام می گریم.

اکنون کنج دل من 
               نماد صبر من است
 
 

کنج:( konj- گوشه - جای دنج- انتها)

....................لطفا به منظور بهبود مطالب نظر خودرادرج نمایید....................