مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

این روزها
ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: خدا ،تنهایی نامه

من از گذشت کردن خسته شدم .

من از نادیده گرفتن وخودم را به خری زدن خسته

 شدم .

من از اینکه همیشه فکر آسایش دیگران را کردم

 خسته شدم .

من می خوام یکمی مغرور شوم .

ای خدا  من چرا نمی تونم یکمی اذیت کنم

خیلی خستم