لذت عشق

لذت زندگی دراین است که ازهم بپرسیم تو چه دوست می داری

تابرایت فراهم کنم.

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
هلنا

بار فراق دوستان بس که نشست بر دلم می روم و نمی رود ناقه به زیر محملم بار بیفکنـد شـتر چـون برسد به منزلی بار دل اسـت هم چنـان ور به هزار منزلم [قلب]

هلنا

سلام خانمی آپما بیا[گل]