نغمه شادی

سلام دوستان عزیزم

من دیشب خیلی خوب خوابیدم .صبح زود  باطراوت وشادابی ازخواب بیدارشدم
گمان بردم بهتراست به وبم سری بزنم توی اینترنت این جهان مجازی
که وقتی می خواهیم ازتنهایی فرارکنیم به آن پناه می آوریم.کلام ناخوشایندی خواندم .درست وحسابی حالم بدشد
ولی حالا حالم خوبه یادم به یک شعرزیبایی افتاد که سوم راهنمایی معلم ادبیات روی تابلو نوشت

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خودخواند وازصحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

نغمه آن  نوشته دلنواز نبودولی دلم برای نویسنده گرفت زیرانتوانسته بود نغمه زیبایی بنوازد

امیدوارم اگرهرکدام ازما شهروندان جهان مجازی کلامی ازخودمان به جامی گذاریم دلنواز ومهربان باشد تااگرکسی گریزان ازتنهایی به نوشته های ماپناه آوردشادمان ماراترک کند.

/ 2 نظر / 9 بازدید